Skräddarsydd tullutbildning
om nya tullagstiftningen


Visste ni att vi har fått en ny tullagstiftning sen 1 maj 2016? Vi erbjuder en företagsanpassad utbildning som kan genomföras på plats hos er, i våra lokaler eller på annan plats.

Tullutbildning om den nya tullagstiftningen

Den 1 maj 2016 fick vi en ny tullagstiftning. Det är ett arbete som kommer att pågå i minst 4 år framåt, med  flera och viktiga  förändringar inom tullområdet. Flera av förändringarna är av väsentlig omfattning och kan påverka företagens produktion, ekonomi och distribution. Lagstiftningen syftar till att göra regelverket inom EU mer enhetligt samt alla moment i tullhanteringen ska bli elektroniska och spårbara.

Det är viktigt att ni som företag  följer utvecklingen  och förbereder er organisation för dessa förändringar! Kraven på goda rutiner för egenkontroll har ökat i samband med den nya lagstiftningen. Tullverket lägger ett större ansvar på tillståndsinnehavaren, med krav på egen kompetens bl.a. Förändringar har redan genomförts för tillstånd med ekonomisk verkan, där det numera krävs loggböcker samt avräkningsnotor på ett mer kontrollerat sätt.

Nya tillstånd har tillkommit, samt befintliga har ändrat namn och kraven har skärpts. Tullverkets tjänst ” tjänster för företag ” har fått en betydande roll för den löpande tullhanteringen.

Utbildningen koncentrerar sig kring frågor som; Har vår personal den kompetens som krävs inom tullområdet? Vilka tillstånd har vi idag? Hur ser våra interna rutiner ut för egenkontroll och arkivering? Har vi förfaranden med ekonomisk verkan? Har rätt personer inloggning till tjänster för företag? Beräknas importmomsen på ett korrekt sätt gentemot Skatteverket ?

Tullsupports utbildningar syftar alltid till att ge deltagarna kunskap och förståelse så att de kan medverka till att öka kvaliteten på och minska kostnaderna för tullhanteringen. Ett diplom tilldelas deltagarna och tullansvarig bör säkerställa att medarbetarnas kompetens noteras och kan visas upp vid en eventuell förfrågan från Tullverket.

Kontakta oss direkt

Aktuell från Tullsupport
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

I det tredje numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat elektronisk tull, frihandel med Japan, återimport från Norge, uppdaterad...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

I det andra numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat programmet Elektronisk tull, nytt tullagerförfarande, kontrolla av tullfr...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

I det första numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat tillstånd, frihandelsavtal EU-Japan, kontrollista PDA, Ukraina, tullbefr...
Läs mer