Utbildning hos Tullsupport
exporthantering


Vi erbjuder en företagsanpassad utbildning som kan genomföras på plats hos er, i våra lokaler eller på annan plats.

Tullutbildning för exporthantering

En exportdeklaration måste upprättas för allt gods som säljs till tredje land. Många företag väljer att sälja varorna med leveransvillkor EXW, vilket innebär att köparen upprättar de tulldeklarationer som krävs. Vet ni då att det i det flesta fall är ni som står som exportör för dessa sändningar? Det innebär att ni också i lagens ögon har ansvaret för att de blir korrekt upprättade.

En exportdeklaration är också ert bevis för att ni faktiskt har sålt era varor utanför EU och kan bli föremål för frågor från Skatteverket. Om ni inte kan visa upp en exportdeklaration för era varor kan Skatteverket besluta om ett skattetillägg motsvarande svensk moms.

Det är viktigt att ni säkerställer att en tulldeklaration har upprättats för era varor innan de lämnar landet. Att varorna är korrekt klassificerade och att eventuella exportrestriktioner för varan följs är också ert ansvar.

En kopia av tulldeklarationen med tillhörande handlingar ska arkiveras hos er i 5 + innevarande år och kunna visas upp vid förfrågan från Tullverket eller Skatteverket. Om en exportdeklaration saknas anses ni har smugglat i lagens ögon.

Om handel med frihandelsområden sker bör ett ursprungsbevis upprättas för att hjälpa er kund till reducerade eller helt nedsatta importtullar. En ursprungskalkyl krävs då för att säkerställa att varorna uppfyller kraven.

Utbildningen koncentrerar sig kring frågor som; Arkiverar vi alla styrkande handlingar för våra exporter? Finns det goda rutiner för egenkontroll? Finns det en avvikelse mellan värden i tulldeklarationen jämfört med vår bokföring? Finns det en tulldeklaration för alla våra bokförda kundfakturor? Följer vi gällande exportrestriktioner? Är våra varor korrekt klassificerade?

Tullsupports utbildningar syftar alltid till att ge deltagarna kunskap och förståelse så att de kan medverka till att öka kvaliteten på och minska kostnaderna för tullhanteringen. Ett diplom tilldelas deltagarna och tullansvarig bör säkerställa att medarbetarnas kompetens noteras och kan visas upp vid en eventuell förfrågan från Tullverket.

Vi har en lång erfarenhet av att utbilda hos företag samt andra verksamheter. En utbildning hos Stockholms Internationella Handelsskola genomförs av vår personal för inköps- samt logistik/spedition programmet.

Kontakta oss direkt

Aktuell från Tullsupport
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

I det tredje numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat elektronisk tull, frihandel med Japan, återimport från Norge, uppdaterad...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

I det andra numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat programmet Elektronisk tull, nytt tullagerförfarande, kontrolla av tullfr...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

I det första numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat tillstånd, frihandelsavtal EU-Japan, kontrollista PDA, Ukraina, tullbefr...
Läs mer
Skräddarsydd tullutbildning om frihandel och ursprungsberäkningar för ökad tullkompetens

Tullutbildning om frihandel och ursprungsberäkningar

Vi erbjuder en företagsanpassad utbildning som kan genomföras på plats hos er, i våra lokaler eller på annan plats.
 
Tullverket ställer krav på er som företag att ni har kompetens inom tullområdet, även om ni använder ett tullombud för den löpande tullhanteringen. Egen kompetens inom tullområdet samt goda rutiner för egenkontroll och arkivering är kraven för att få behålla tillstånd hos Tullverket i framtiden.
 
Genom att öka den egna kompetensen säkerställer du att ditt företag efterlever myndigheternas krav och gällande lagstiftning. Det är viktigt att varje funktion/avdelning på företaget förstår sin del i kedjan för att få en så kostnadseffektiv hantering som möjligt.
Många gånger finns det både tid och pengar att spara genom en ökad förståelse för tullhanteringen.

Tullsupports utbildningar syftar alltid till att ge deltagarna kunskap och förståelse så att de kan medverka till att öka kvaliteten på och minska kostnaden för tullhanteringen.
 
Denna utbildning syftar till att ge er en grundutbildning inom frihandel och urprungsberäkningar. Godkända certifikat samt korrekta kalkyler krävs för att säkerställa att företaget efterlever lagar och regler inom detta område. I första hand bör tullansvarig samt inköp och marknad på företaget delta. Deltagarna erhåller ett diplom efter avslutad kurs.
 
I den allmänna tullutbildningen går vi igenom rutiner och processer för ökad förståelse inom följande områden:
 
- Varuklassificering
- Frihandelsavtal
- Leveransvillkor
- Tullvärdeberäkning
- Inköpskalkyl
- Ursprungsberäkningar
- Rutiner för frihandel och ursprungsberäkningar