Utbildning hos Tullsupport
Inköp och marknadsavdelningen


Vi erbjuder en företagsanpassad utbildning som kan genomföras på plats hos er, i våra lokaler eller på annan plats.

Tullutbildning för inköps- och marknadsavdelningen

Inköp och Marknad är de avdelningar på företaget som många gånger behöver höja sina kunskaper inom tullområdet, för att kunna utnyttja de möjligheter som finns till reducerade tullkostnader samt undvika förseningar och andra problem vid leveranserna.

Att göra en bra affär innebär en god kunskap inom leveransvillkor samt tullhantering för att kunna beräkna den slutliga varans pris och därmed säkerställa en god marginal på produkten.

Det finns frihandelsavtal mellan EU och olika delar av världen, som med rätt kunskap kan utnyttjas till fördel både för er själva men också för era kunder. En inköpskalkyl bör upprättas vid valet av leverantör, för att välja det mest optimala flödet för den affären.

För sändningar där ett ursprungsbevis utfärdas är det viktigt att hålla koll på att gällande regler efterföljs. En ursprungskalkyl bör upprättas löpande. Vid försäljning av varor är det viktigt att avdelningen har koll på exportreglerna kring varorna. Många varor är belagda med exportrestriktioner som måste följas. En överträdelse här betecknas som allvarligt i myndigheternas ögon. Att varan klassificeras korrekt är A och O.

Utbildningen koncentrerar sig kring frågor som; hur påverkar den nya lagstiftningen vårt företag? Klassificeras våra varor korrekt? Har vi goda rutiner för de varor som är exportkontrollerade? Har vi goda rutiner för att utnyttja olika frihandelsavtal? Kan vi sänka våra inköpskostnader? Kan vi sälja våra varor med en högre marginal? Gör vi rätt produktkalkyler där landningskostnaderna är inräknade? Vilka tillstånd har företaget idag och hur använder vi oss av dem?

Tullsupports utbildningar syftar alltid till att ge deltagarna kunskap och förståelse så att de kan medverka till att öka kvaliteten på och minska kostnaderna för tullhanteringen. Ett diplom tilldelas deltagarna och tullansvarig bör säkerställa att medarbetarnas kompetens noteras och kan visas upp vid en eventuell förfrågan från Tullverket.

Vi har en lång erfarenhet av att utbilda hos företag samt andra verksamheter. En utbildning hos Stockholms Internationella Handelsskola genomförs av vår personal för inköps- samt logistik/spedition programmet.

Kontakta oss direkt

Aktuell från Tullsupport
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

I det tredje numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat elektronisk tull, frihandel med Japan, återimport från Norge, uppdaterad...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

I det andra numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat programmet Elektronisk tull, nytt tullagerförfarande, kontrolla av tullfr...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

I det första numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat tillstånd, frihandelsavtal EU-Japan, kontrollista PDA, Ukraina, tullbefr...
Läs mer
Skräddarsydd tullutbildning för inköps- och marknadsavdelningen för ökad tullkompetens Vi erbjuder en företagsanpassad utbildning som kan genomföras på plats hos er, i våra lokaler eller på annan plats.

Tullutbildning för inköps- och marknadsavdelningen

Tullverket ställer krav på er som företag att ni har kompetens inom tullområdet, även om ni använder ett tullombud för den löpande tullhanteringen. Egen kompetens inom tullområdet samt goda rutiner för egenkontroll och arkivering är kraven för att få behålla tillstånd hos Tullverket i framtiden.
 
Genom att öka den egna kompetensen säkerställer du att ditt företag efterlever myndigheternas krav och gällande lagstiftning. Det är viktigt att varje funktion/avdelning på företaget förstår sin del i kedjan för att få en så kostnadseffektiv hantering som möjligt. Många gånger finns det både tid och pengar att spara genom en ökad förståelse för tullhanteringen.

Tullsupports utbildningar syftar alltid till att ge deltagarna kunskap och förståelse så att de kan medverka till att öka kvaliteten på och minska kostnaden för tullhanteringen.
 
Denna utbildning syftar till att ge inköps- och marknadsavdelning den kunskap som krävs för att öka lönsamheten och göra bra affärer. I första hand bör tullansvarig samt inköps- och marknadsavdelningen på företaget delta. Deltagarna erhåller ett diplom efter avslutad kurs.
 
I den allmänna tullutbildningen går vi igenom rutiner och processer för ökad förståelse inom följande områden:
 
- Varuklassificering
- Frihandelsavtal
- Leveransvillkor
- Tullvärdeberäkning
- Handbagage och verktygskostnader
- Inköpskalkyl