Utbildning hos Tullsupport
Frihandel och ursprung


Vi erbjuder en företagsanpassad utbildning som kan genomföras på plats hos er, i våra lokaler eller på annan plats.

Tullutbildning om frihandel och ursprungsberäkningar

Både tullansvarig samt inköp och marknad bör ha goda kunskaper inom frihandelsområdet. EU har idag frihandelsavtal med ett 50-tal olika länder i världen. Det innebär att köparen av godset kan yrka på en reducerad eller helt nedsatt tullsats mot uppvisande av ursprungsintyg.

Det är säljaren av godset som intygar ursprunget på varorna genom att utfärda ett ursprungsintyg. Ursprungsintyget är ett bevis för att mottagaren av godset har rätt att yrka på frihandel. Ett ursprungsbevis kan utfärdas i form av en s.k. Fakturadeklaration alternativt EUR 1 certifikat, eller ATR-certifikat. Länder där frihandel kan utnyttjas är t.ex Norge, Israel, Schweiz, Kanada, Turkiet samt Kroatien. Frihandelsavtalen är bilaterala och ger även nedsatt eller hel tullbefrielse vid export från EU (Sverige).

Ett ursprungsbevis får endast upprättas då säljaren säkerställt att ursprungsreglerna för den aktuella varan följs, enligt gällande ursprungstabeller. En ursprungskalkyl bör upprättas för aktuella varor och fortlöpande uppdateras vid förändringar. För att kunna styrka ursprung på en sammansatt vara inom EU kan det vara nödvändigt att begära långtidsleverantörsdeklarationer från leverantörerna. En varas ursprung ändras endast om en förädling av varan utförs inom EU.

Utbildningen koncentrerar sig kring frågor som; Handlar vi med länder som det finns ett frihandelsavtal med? Utnyttjar vi möjligheten till reducerade tullsatser på ett korrekt sätt? Är våra varor rätt klassificerade? Har vi bra rutiner för att säkerställa om en vara är ursprungsberättigad eller inte? Har vi ursprungskalkyler och långtidsleverantrösdeklarationer som uppdateras löpande?

Det finns också möjligheter att utnyttja GSP systemet ( General System of Preferences) som är ett avtal som gäller ensidigt vid import från länder som EU vill stödja utvecklingen i genom ökad handel. På samma sätt som för frihandelsavtalen medger GSP-systemet nedsatt eller tullbefrielse för vissa produkter från berörda länder. Kravet är att leverantören bifogar ett GSP-certifikat.

Tullsupports utbildningar syftar alltid till att ge deltagarna kunskap och förståelse så att de kan medverka till att öka kvaliteten på och minska kostnaderna för tullhanteringen. Ett diplom tilldelas deltagarna och tullansvarig bör säkerställa att medarbetarnas kompetens noteras och kan visas upp vid en eventuell förfrågan från Tullverket.

Kontakta oss direkt

Aktuell från Tullsupport
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

I det tredje numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat elektronisk tull, frihandel med Japan, återimport från Norge, uppdaterad...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

I det andra numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat programmet Elektronisk tull, nytt tullagerförfarande, kontrolla av tullfr...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

I det första numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat tillstånd, frihandelsavtal EU-Japan, kontrollista PDA, Ukraina, tullbefr...
Läs mer
Skräddarsydd tullutbildning om frihandel och ursprungsberäkningar för ökad tullkompetens

Tullutbildning om frihandel och ursprungsberäkningar

Vi erbjuder en företagsanpassad utbildning som kan genomföras på plats hos er, i våra lokaler eller på annan plats.
 
Tullverket ställer krav på er som företag att ni har kompetens inom tullområdet, även om ni använder ett tullombud för den löpande tullhanteringen. Egen kompetens inom tullområdet samt goda rutiner för egenkontroll och arkivering är kraven för att få behålla tillstånd hos Tullverket i framtiden.
 
Genom att öka den egna kompetensen säkerställer du att ditt företag efterlever myndigheternas krav och gällande lagstiftning. Det är viktigt att varje funktion/avdelning på företaget förstår sin del i kedjan för att få en så kostnadseffektiv hantering som möjligt.
Många gånger finns det både tid och pengar att spara genom en ökad förståelse för tullhanteringen.

Tullsupports utbildningar syftar alltid till att ge deltagarna kunskap och förståelse så att de kan medverka till att öka kvaliteten på och minska kostnaden för tullhanteringen.
 
Denna utbildning syftar till att ge er en grundutbildning inom frihandel och urprungsberäkningar. Godkända certifikat samt korrekta kalkyler krävs för att säkerställa att företaget efterlever lagar och regler inom detta område. I första hand bör tullansvarig samt inköp och marknad på företaget delta. Deltagarna erhåller ett diplom efter avslutad kurs.
 
I den allmänna tullutbildningen går vi igenom rutiner och processer för ökad förståelse inom följande områden:
 
- Varuklassificering
- Frihandelsavtal
- Leveransvillkor
- Tullvärdeberäkning
- Inköpskalkyl
- Ursprungsberäkningar
- Rutiner för frihandel och ursprungsberäkningar