Utbildning hos Tullsupport
Ekonomiavdelningen


Vi erbjuder en företagsanpassad utbildning som kan genomföras på plats hos er, i våra lokaler eller på annan plats.

Tullutbildning för ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är den avdelning som måste kunna lita på att tullhanteringen sköts på ett korrekt sätt och att goda rutiner för egenkontroll finns.

Det är denna avdelning som måste rapportera importmomsen till Skatteverket löpande i den vanliga momsredovisningen, enligt det nya regelverket som trädde ikraft 1/1 2015. I denna lagstiftning kommer också krav att ställas på en elektronisk spårbarhet mellan tullhantering och företagets bokföring.

Här är det viktigt att förhålla sig till två olika myndigheters krav; Tullverket och Skatteverket. Tullverket säkerställer att gällande lagar och regler följs för den löpande tullhanteringen. Skatteverket är uppbördsmyndigheten för importmomsen. Skatteverket kan komma att begära in styrkande handlingar på import- eller exportdeklarationer för att utesluta momsbedrägerier och liknande.

Ekonomiavdelningen behöver ha god kunskap i hur en tulldeklaration upprättas för att kunna kontrollera riktigheten. Klassificeringen av varan påverkar tull- och momskostnader samt eventuella åtgärder som är förknippade med varan. Olika frihandelsavtal kan ge företaget reducerade tullkostnader. Returvaror samt varor under ekonomisk verkan kan ge företaget reducerade eller helt nedsatta tullkostnader.

Rutiner för egenkontrollen går vi igenom samt hur en tulldeklaration ser ut. Hur motsvarande information hittas igen på en tullräkning samt hur det momsgrundande beloppet slutligen räknas fram.

Utbildningen koncentrerar sig kring frågor som; Är våra varor korrekt klassificerade? Har vi rutiner internt för en god egenkontroll? Upptäcker vi felaktigheter i den nuvarande tullhanteringen som korrigeras korrekt? Får vi en kopia av alla våra tulldeklarationer? Beräknas det momsgrundande beloppet fram korrekt? Finns det avvikelser mellan värden i tulldeklarationen jämfört med vår bokföring?

Tullsupports utbildningar syftar alltid till att ge deltagarna kunskap och förståelse så att de kan medverka till att öka kvaliteten på och minska kostnaderna för tullhanteringen. Ett diplom tilldelas deltagarna och tullansvarig bör säkerställa att medarbetarnas kompetens noteras och kan visas upp vid en eventuell förfrågan från Tullverket.

Vi har en lång erfarenhet av att utbilda hos företag samt andra verksamheter. En utbildning hos Stockholms Internationella Handelsskola genomförs av vår personal för inköps- samt logistik/spedition programmet.

Kontakta oss direkt

Aktuell från Tullsupport
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

I det tredje numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat elektronisk tull, frihandel med Japan, återimport från Norge, uppdaterad...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

I det andra numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat programmet Elektronisk tull, nytt tullagerförfarande, kontrolla av tullfr...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

I det första numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat tillstånd, frihandelsavtal EU-Japan, kontrollista PDA, Ukraina, tullbefr...
Läs mer