Utbildning hos Tullsupport
egenkontroll och arkivering


Vi erbjuder en företagsanpassad utbildning som kan genomföras på plats hos er, i våra lokaler eller på annan plats.

Tullutbildning om egenkontroll och arkivering

Den nya tullagstiftningen ställer höga krav på att företaget har goda rutiner för sin egenkontroll och arkivering. Oavsett om ni väljer att anlita ett tullombud eller själva upprättar tulldeklarationerna, så behöver riktigheten i uppgifterna kontrolleras regelbundet.

Egenkontrollen syftar till att upptäcka och förebygga avvikelser samt vidta åtgärder för att undvika upprepningar av fel  i fortsättningen. Kontrollen bör utföras genom olika steg i organisationen, för att säkerställa att det inte förekommer avvikelser mellan bokföring och tullhantering, samt att varorna är korrekt klassificerade med tillhörande villkor. Tullverket ställer härmed krav på ständiga förbättringar.

Det är i första hand den tullansvarige inom företaget som behöver goda kunskaper inom tullområdet för att kunna fördela arbetet internt i företaget. Varje funktion och avdelning på företaget förstår sin del i kedjan för att få en så kostnadseffektiv hantering som möjligt. Effektiv och korrekt tullhantering är en fråga om koordinering och strukturering.

Genom goda rutiner för egenkontrollen finns det möjlighet att spara pengar genom en korrekt klassificering och utnyttjande av möjligheter i lagstiftningen. Goda rutiner innebär också att företaget slipper oroa sig för strafftullar och andra restriktioner om avvikelser upptäcks av Tullverket.

Utbildningen koncentrerar sig kring frågor som; Har berörda avdelningar den kompetens som krävs inom tullhanteringen? Hur upptäcker vi eventuella felaktigheter i den löpande tullhanteringen? Har vi styrkande handlingar på allt som upprättas i vårt namn? Vilka rutiner har vi för att åtgärda eventuella felaktigheter framåt? Har vi den dokumentation och de rutiner som krävs för en god tullhantering?

Tullsupports utbildningar syftar alltid till att ge deltagarna kunskap och förståelse så att de kan medverka till att öka kvaliteten på och minska kostnaderna för tullhanteringen. Ett diplom tilldelas deltagarna och tullansvarig bör säkerställa att medarbetarnas kompetens noteras och kan visas upp vid en eventuell förfrågan från Tullverket.

Kontakta oss direkt

Aktuell från Tullsupport
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

I det tredje numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat elektronisk tull, frihandel med Japan, återimport från Norge, uppdaterad...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

I det andra numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat programmet Elektronisk tull, nytt tullagerförfarande, kontrolla av tullfr...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

I det första numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat tillstånd, frihandelsavtal EU-Japan, kontrollista PDA, Ukraina, tullbefr...
Läs mer
Skräddarsydd tullutbildning om frihandel och ursprungsberäkningar för ökad tullkompetens

Tullutbildning om frihandel och ursprungsberäkningar

Vi erbjuder en företagsanpassad utbildning som kan genomföras på plats hos er, i våra lokaler eller på annan plats.
 
Tullverket ställer krav på er som företag att ni har kompetens inom tullområdet, även om ni använder ett tullombud för den löpande tullhanteringen. Egen kompetens inom tullområdet samt goda rutiner för egenkontroll och arkivering är kraven för att få behålla tillstånd hos Tullverket i framtiden.
 
Genom att öka den egna kompetensen säkerställer du att ditt företag efterlever myndigheternas krav och gällande lagstiftning. Det är viktigt att varje funktion/avdelning på företaget förstår sin del i kedjan för att få en så kostnadseffektiv hantering som möjligt.
Många gånger finns det både tid och pengar att spara genom en ökad förståelse för tullhanteringen.

Tullsupports utbildningar syftar alltid till att ge deltagarna kunskap och förståelse så att de kan medverka till att öka kvaliteten på och minska kostnaden för tullhanteringen.
 
Denna utbildning syftar till att ge er en grundutbildning inom frihandel och urprungsberäkningar. Godkända certifikat samt korrekta kalkyler krävs för att säkerställa att företaget efterlever lagar och regler inom detta område. I första hand bör tullansvarig samt inköp och marknad på företaget delta. Deltagarna erhåller ett diplom efter avslutad kurs.
 
I den allmänna tullutbildningen går vi igenom rutiner och processer för ökad förståelse inom följande områden:
 
- Varuklassificering
- Frihandelsavtal
- Leveransvillkor
- Tullvärdeberäkning
- Inköpskalkyl
- Ursprungsberäkningar
- Rutiner för frihandel och ursprungsberäkningar