Utbildning hos Tullsupport
Allmän tullutbildning


Har ni nyligen haft en tullrevision eller själva upptäckt att ni inte har full koll på era interna tullrutiner? Vi erbjuder en företagsanpassad utbildning som kan genomföras på plats hos er, i våra lokaler eller på annan plats.

Allmän tullutbildning

Många företag som vi hjälper har tyvärr inte själva upptäckt att hanteringen inte är korrekt. När Tullverket kommer på kontroll eller revision blir det oftast kostsamt och kan i värsta fall innebära att företaget förlorar sina tillstånd. Hur skulle er verksamhet klara sig utan dessa tillstånd? Brister och felaktigheter kan leda till indragna tillstånd, vilket innebär påfrestningar på leveranskedjan och företagets kassaflöde.

I den nya lagstiftningen har en karenstid på 1-3 år införts, som innebär att om ert tillstånd blir indraget av Tullverket, så kan företaget inte söka ett nytt inom denna karenstid. Det gäller därför att säkerställa att de hos er som ska arbeta med tullfrågor är väl insatta i gällande lagar och regler!

Tullverket ställer krav på er som företag; att ni har kompetens inom tullområdet även om ni använder ett tullombud för den löpande tullhanteringen. Egen kompetens inom tullområdet samt goda rutiner för egenkontroll och arkivering är kraven för att få behålla tillstånd hos Tullverket i framtiden.
Det är den tullansvariga som behöver en grundläggande kunskap för att kunna fördela ansvaret internt inom organisationen. När alla avdelningar samverkar innebär det oftast en kostnadsbesparing i form av reducerade tullsatser, effektivare varuflöden samt effektivare interna rutiner.

Utbildningen koncentrerar sig kring frågor som; Vem är ansvarig internt?, den nya tullagstiftningen, hur påverkar det oss? Klassificering av varor, möjlighet till reducerade tull- och momskostnader, rutiner för egenkontroll och arkivering, exportregler och möjligheter, ursprungsberäkningar samt genomgång av era befintliga tillstånd och det som krävs för att säkerställa att ni får behålla dem även i framtiden.

Tullsupports utbildningar syftar alltid till att ge deltagarna kunskap och förståelse så att de kan medverka till att öka kvaliteten på och minska kostnaderna för tullhanteringen. Ett diplom tilldelas deltagarna och tullansvarig bör säkerställa att medarbetarnas kompetens noteras och kan visas upp vid en eventuell förfrågan från Tullverket.

Vi har en lång erfarenhet av att utbilda hos företag samt andra verksamheter. En utbildning hos Stockholms Internationella Handelsskola genomförs av vår personal för inköps- samt logistik/spedition programmet.

Kontakta oss direkt

Aktuell från Tullsupport
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

I det tredje numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat elektronisk tull, frihandel med Japan, återimport från Norge, uppdaterad...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

I det andra numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat programmet Elektronisk tull, nytt tullagerförfarande, kontrolla av tullfr...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

I det första numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat tillstånd, frihandelsavtal EU-Japan, kontrollista PDA, Ukraina, tullbefr...
Läs mer