Tull som konkurrensmöjlighet
med extern tullavdelning

Detta är vårt mest kvalificerade erbjudande, där vi fungerar som er egen tullavdelning. Vi ansvarar för att tillsammans med er säkerställa att er tullhantering uppfyller alla krav från myndigheter och andra intressenter. Vi hjälper till att utveckla er tullstrategi och ledningssystem som stöder företagets ledningsfunktioner.

Din externa tullavdelning

Tillsammans med er skapar vi rutiner och processer och säkerställer att er tullhantering uppfyller alla regler och krav gentemot myndigheterna, samt eventuella krav från andra intressenter, som till exempel era kunder eller leverantörer.

Genom det samarbetet bidrar Tullsupport till att utveckla en tullstrategi för att upprätthålla en konsekvent och korrekt tullhantering. Vi ser till att du får kontroll, översikt och tillgänglig information för att kunna fatta välgrundade beslut, upptäcka felaktigheter och förebygga problem.

Vi  bevakar lagändringar, avtals- och tillståndsförändringar och hjälper er att agera korrekt utifrån detta. Vi kan även bistå med rådgivning inom skatt och juridik.


Tullsupports tjänst extern tullavdelning består av flera delar

Ständig förbättring och lönsammare affärer

Tullsupport bevakar era intressen gentemot Tullverket och andra aktörer inom logistikkedjan. Vid behov håller vi utbildning och seminarier hos er för att öka förståelsen inom organisationen för vikten av korrekt tullhantering.

Vår målsättning är att öka er kompetens, vilket ökar möjligheten att göra lönsammare affärer och minska kapitalbindningen. Genom ständig förbättring blir vår tjänst extern tullavdelning också många gånger en besparing.

Kontakta oss direkt

Aktuell från Tullsupport
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

I det tredje numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat elektronisk tull, frihandel med Japan, återimport från Norge, uppdaterad...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

I det andra numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat programmet Elektronisk tull, nytt tullagerförfarande, kontrolla av tullfr...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

I det första numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat tillstånd, frihandelsavtal EU-Japan, kontrollista PDA, Ukraina, tullbefr...
Läs mer