Tullsupport förenklar all
din tullhantering
Vi på Tullsupport verkar för att fler ska förstå vikten av en korrekt tullhantering, och erbjuder utbildning inom tullrelaterade områden.

Skräddarsydda utbildningar för ökad tullkompetens

Tillsammans med dig gör vi en företagsanpassad utbildning som kan genomföras på plats hos er, i våra lokaler eller på annan plats.

Även om ni använder ett tullombud för den löpande tullhanteringen, ställer Tullverket krav på att ni som företag har kompetens inom tullområdet. Genom att öka den kompetensen säkerställer du att ert företag efterlever myndigheternas krav och gällande lagstiftning.

Tullsupports utbildningar syftar alltid till att ge deltagarna kunskap och förståelse så att de kan medverka till att öka kvaliteten på och minska kostnaden för tullhanteringen. Kursen kan omfatta områden som nedan, men vi utgår alltid från dina behov:

 • Lagstiftning
 • Frihandels- och Preferenssystemet
 • Ursprungsberäkningar
 • Leveransvillkor
 • Klassificering
 • Tullager
 • Rutiner för ankommande och utgående gods
 • Löpande tullhantering
 • Tillstånd
 • Aktiv- och passiv förädling
 • Temporära förfaranden
 • Kravet på egenkontroll

Kontakta oss om dina utbildningsbehov idag!

Kontakta oss direkt

Aktuell från Tullsupport
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

I det tredje numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat elektronisk tull, frihandel med Japan, återimport från Norge, uppdaterad...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

I det andra numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat programmet Elektronisk tull, nytt tullagerförfarande, kontrolla av tullfr...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

I det första numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat tillstånd, frihandelsavtal EU-Japan, kontrollista PDA, Ukraina, tullbefr...
Läs mer