Tullsupport förenklar all
din tullhantering
Vi på Tullsupport verkar för att fler ska förstå vikten av en korrekt tullhantering, och erbjuder utbildning inom tullrelaterade områden.

Skräddarsydda utbildningar för ökad tullkompetens

Tillsammans med dig gör vi en företagsanpassad utbildning som kan genomföras på plats hos er, i våra lokaler eller på annan plats.

Även om ni använder ett tullombud för den löpande tullhanteringen, ställer Tullverket krav på att ni som företag har kompetens inom tullområdet. Genom att öka den kompetensen säkerställer du att ert företag efterlever myndigheternas krav och gällande lagstiftning.

Tullsupports utbildningar syftar alltid till att ge deltagarna kunskap och förståelse så att de kan medverka till att öka kvaliteten på och minska kostnaden för tullhanteringen. Kursen kan omfatta områden som nedan, men vi utgår alltid från dina behov:

 • Lagstiftning
 • Frihandels- och Preferenssystemet
 • Ursprungsberäkningar
 • Leveransvillkor
 • Klassificering
 • Tullager
 • Rutiner för ankommande och utgående gods
 • Löpande tullhantering
 • Tillstånd
 • Aktiv- och passiv förädling
 • Temporära förfaranden
 • Kravet på egenkontroll

Kontakta oss om dina utbildningsbehov idag!

Kontakta oss direkt

Aktuell från Tullsupport
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 8 2017

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 8 2017

I det åttonde numret för 2017 av nyhetsbrevet tullsnoken avhandlas bland annat EU:s nya tillståndssystem, uppdaterad skeppningshandbok, nya frihandels...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 7 2017

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 7 2017

I det sjunde numret för 2017 av nyhetsbrevet tullsnoken avhandlas bland annat avtal EU-Kanada, efterkontroll, Tulldagen, tullförmåner, amerikansk lag,...
Läs mer
New Trade Facilitation obligations in the SPS area

New Trade Facilitation obligations in the SPS area

Avtalet om förenklade handelsprocedurer (Trade facilitation agreement, TF-avtalet på svenska) trädde i kraft i februari 2017.
Läs mer