Tullsupport förenklar all
din tullhantering

Våra tulltjänster

 • Temporära förfaranden
 • Returförfaranden
 • Aktiv förädling
 • Indirekt ombud
 • Deklarationer

Temporära förfaranden

Temporära förfarande använder du när du tillfälligt importerar eller exporterar varor utanför EU, för att senare återimportera eller återexportera dem i oförändrat skick. Förfarandet används vid till exempel mässor och utställningar, inlånade maskiner och liknande. Vid rätt förfarande kan ni få tull- och momsbefrielse på varorna.

Vi hjälper dig med det temporära förfarandet, från yrkande och deklaration till återinförandet, så att det blir korrekt hela vägen. Du ska inte behöva betala mer avgifter än nödvändigt!

Aktiv förädling

Förfarandet kan användas om ditt företag importerar en vara eller artikel tillfälligt från ett icke EU-land, för att bearbeta eller reparera den. Den färdiga produkten måste sedan återexporteras till ett land utanför EU.

Genom att yrka på förfarandet aktiv förädling slipper du betala tull- och momsavgifter för de produkter som sedan återexporteras ut ur EU. Vi hjälper dig att yrka på rätt förfarande samt att gå igenom de rutiner som krävs för att uppfylla kraven.

Vi hjälper dig med tillståndsansökningen och går igenom de rutiner som krävs, något som ger en kostnadseffektiv tullhantering.

Returförfaranden

Har du exporterat varor som behöver returneras till dig?

Returer kan komma oförutsett, som till exempel vid garantireparation eller återköp. Vi vägleder dig i vad som behövs för att kunna yrka på en retur, och vilka åtgärder som behöver vidtas. Vi ser vilka möjligheter som finns i just ditt ärende, väljer sedan den bästa lösningen och genomför den.

Indirekt ombud

Som indirekt ombud agerar vi i eget namn på företagets uppdrag. Denna tjänst är främst utvecklad för utländska företag som saknar egen etablering i Sverige men som har försäljning till den svenska marknaden.

Förfarandet kräver att ett samarbetsavtal upprättas mellan parterna.

Import- och exportdeklarationer

Vi utför dina import- och exportdeklarationer. Vi utför både enklare och svårare uppdrag och har en stor erfarenhet av temporära och andra förfaranden med ekonomisk verkan.

Det är viktigt med goda rutiner för egenkontroll och arkivering. Vi hjälper dig gärna med att sätta upp rutiner för detta och erbjuder även en webbaserad tjänst via vårt systemstöd CARES.


Kontakta oss direkt

Var först med det senaste inom tull
Prenumerera på Tullsnoken - ett nyhetsbrev från Tullsupport med nyheter och information om tull.
Tips, kunskap men inte minst förändringar vad gäller lagar, regler och andra nyttigheter!
Exception in template (ItemPublisher/List/NyhetsPuffar.cshtml): System.ArgumentOutOfRangeException: Index and length must refer to a location within the string.
Parameter name: length
  at System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.aebadedc.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Templating.TemplateService.Run(ITemplate template, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.TemplateService.Parse(String razorTemplate, Object model, DynamicViewBag viewBag, String cacheName)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
<div class="container ts-bottom-margin"> <div class="row"> <div class="col-md-12 text-center"> <div class="ts-blue-header">Aktuellt från Tullsupport</div> </div> </div> <div class="row"> @{ int counter = 0; String ingress; foreach (var i in GetLoop("ItemPublisher:Items.List")){ if (counter < 3){ ingress = i.GetString("ItemPublisher:Item.Ingress.Value"); ingress = ingress.Substring(0, 150) + "..."; <div class="col-md-4"> <img style="width:100%;" src="@i.GetValue("ItemPublisher:Item.Bild.Value")" alt="@i.GetValue("ItemPublisher:Item.Rubrik.Value")"> <h2 class="ts-newspuff-header">@i.GetValue("ItemPublisher:Item.Rubrik.Value")</h2> <div class="">@ingress</div> <a class="ts-top-margin-small" href="@i.GetValue("ItemPublisher:Item.DetailsUrl")">Läs mer</a> </div> } counter++; } } </div> </div>