Tullsupport förenklar all
din tullhantering
Vi erbjuder konsulttjänster inom en mängd olika områden.

Våra konsulttjänster

Upplever ni att ni saknar kunskap eller kompetens inom tullområdet? Vill ni ha hjälp med att klassificera era varor? Behöver ni hjälp med att gå igenom era nuvarande rutiner och processer för en optimal tullhantering? Anledningen till att man söker konsulthjälp kan vara många.

Tullsupport har över 25-års erfarenhet inom tull- och handelsrelaterade frågor. Vi har hjälpt företag att klara av  tullrevisioner med både för- och efterarbete för att säkerställa att regelverket kring befintliga tillstånd hos Tullverket efterlevs. Ett indraget tillstånd av Tullverket beläggs numera med en karens på 1-3 år innan nya tillstånd kan sökas.

Att klassificera varorna korrekt är avgörande för att säkerställa att gällande lagar och regler tillämpas. Varukoden styr både möjligheter samt eventuella sanktioner eller restriktioner kring en vara. Fel varukod kan även innebära att ni betalar en högre tullavgift än nödvändigt. Företag som står inför valet av etablering inom nya marknader samt nya flöden behöver en partner inom området. Vi gör många gånger en skillnad!

Vi gör löpande  tullanalyser av våra kunders  tullhantering, för att säkerställa en kostnadseffektiv och korrekt handel. Finns det frihandelsavtal att utnyttja eller andra möjligheter till reducerade tullsatser ska man givetvis yrka på detta.
Genom företagets egenkontroll bör sådana avvikelser uppmärksammas och åtgärder vidtas för att undvika liknande fel i fortsättningen. Det är inte ovanligt att vi, tillsammans med kunden, identifierar besparingar och undviker tilläggskostnader och straffavgifter.  

Det finns också exempel på motsatsen. När Tullverket upptäcker felaktigheter i klassificering eller efterlevnaden, som har resulterat i höga tilläggskostnader i form av tulltillägg på 20% av undanhållet belopp . Det kan bli en dyrköpt erfarenhet för den som importerar   för betydande belopp  eller  stora kvantiteter

Vår affärsidé är att inkludera tullhanteringen i företagets övriga beslutsprocesser. Att synliggöra konsekvenserna av den löpande tullhanteringen är företagets skyldighet enligt tullagstiftningen. Att förändra och förbättra är en ständig process som även gäller tullhanteringen. Att löpande granska kvaliteten i tullprocesserna och att övervaka tillstånd och tillämpningar är ett tecken på att företaget har kvalitet och efterlevnad på sin dagordning.  

Genom att anlita Tullsupports konsulttjänster kan ni bl.a säkerställa; goda rutiner för egenkontroll och arkivering, att ni inte betalar mer än ni behöver, att berörd personal har den kompetens som krävs för en effektiv hantering, att ni har de tillstånd som är mest optimala för er verksamhet, att ni undviker straff och restriktioner, att ni får behålla era tillstånd även i fortsättningen.

Tullsupport erbjuder tjänster inom rådgivning, utbildning och tillståndsansökningar samt upprättar både import- och exportdeklarationer.

Kontakta oss direkt

Aktuell från Tullsupport
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

I det tredje numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat elektronisk tull, frihandel med Japan, återimport från Norge, uppdaterad...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

I det andra numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat programmet Elektronisk tull, nytt tullagerförfarande, kontrolla av tullfr...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

I det första numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat tillstånd, frihandelsavtal EU-Japan, kontrollista PDA, Ukraina, tullbefr...
Läs mer