Tullsupport förenklar all
din tullhantering
EU-handel

  • Intrastat
  • Trepartshandel
  • Periodisk sammanställning

Intrastat

Intrastat är en periodisk redovisning av gemenskapsintern handel. Alla företag som handlar med EU:s medlemsstater är skyldiga att månadsvis redovisa sin handel genom intrastatrapportering.

Vi på Tullsupport kan hjälpa till med rapportering i Sverige och övriga nordiska länder.

Periodisk sammanställning

Med hjälp av periodisk sammanställning ska företag rapportera sin försäljning till skattemyndigheten i andra EU-länder.

Tullsupport ansvarar för att rapportera denna försäljning på uppdragsgivarens begäran.

Trepartshandel

En vara som säljs mellan tre olika parter, som är momsregistrerade i varsitt EU-land, omfattas av reglerna för trepartshandel.

Vi har erfarenhet och kunskaper inom trepartshandel och lämnar gärna kvalificerad rådgivning.Kontakta oss direkt

Aktuell från Tullsupport
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 8 2017

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 8 2017

I det åttonde numret för 2017 av nyhetsbrevet tullsnoken avhandlas bland annat EU:s nya tillståndssystem, uppdaterad skeppningshandbok, nya frihandels...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 7 2017

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 7 2017

I det sjunde numret för 2017 av nyhetsbrevet tullsnoken avhandlas bland annat avtal EU-Kanada, efterkontroll, Tulldagen, tullförmåner, amerikansk lag,...
Läs mer
New Trade Facilitation obligations in the SPS area

New Trade Facilitation obligations in the SPS area

Avtalet om förenklade handelsprocedurer (Trade facilitation agreement, TF-avtalet på svenska) trädde i kraft i februari 2017.
Läs mer