Tullsupport förenklar all
din tullhantering
EU-handel

  • Intrastat
  • Trepartshandel
  • Periodisk sammanställning

Intrastat

Intrastat är en periodisk redovisning av gemenskapsintern handel. Alla företag som handlar med EU:s medlemsstater är skyldiga att månadsvis redovisa sin handel genom intrastatrapportering.

Vi på Tullsupport kan hjälpa till med rapportering i Sverige och övriga nordiska länder.

Periodisk sammanställning

Med hjälp av periodisk sammanställning ska företag rapportera sin försäljning till skattemyndigheten i andra EU-länder.

Tullsupport ansvarar för att rapportera denna försäljning på uppdragsgivarens begäran.

Trepartshandel

En vara som säljs mellan tre olika parter, som är momsregistrerade i varsitt EU-land, omfattas av reglerna för trepartshandel.

Vi har erfarenhet och kunskaper inom trepartshandel och lämnar gärna kvalificerad rådgivning.Kontakta oss direkt

Aktuell från Tullsupport
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

I det tredje numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat elektronisk tull, frihandel med Japan, återimport från Norge, uppdaterad...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

I det andra numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat programmet Elektronisk tull, nytt tullagerförfarande, kontrolla av tullfr...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

I det första numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat tillstånd, frihandelsavtal EU-Japan, kontrollista PDA, Ukraina, tullbefr...
Läs mer