Spara tid och pengar med CARES
Få full kontroll över tullhanteringen

Med hjälp av CARES skapar vi en elektronisk miljö för lagring, uppföljning, analys och kontroll av din tullhantering. CARES är det intelligenta sättet att bevaka och kontrollera tullhanteringen. Glöm pärmar, mappar och andra ineffektiva manuella processer. Med CARES har du full kontroll av tullhanteringen och bokföringen.

Kontroll och styrning med CARES

Eftersom det är varuägaren som är ansvarig för resultatet av tullhanteringen bör alla importerande och exporterande företag skaffa ett hållbart system för att uppfylla kravet på egenkontroll. CARES är det naturliga svaret på denna utmaning. Snabbt, smidigt, effektivt och modernt.

CARES är en webbaserad molntjänst som är enkel att använda. Alla på företaget kan få tillgång till informationen och smidigt ta ut underlag, rapporter och summeringar. CARES gör det enkelt att beräkna tullkostnader för varor, kontrollera tullhandlingar från olika tullombud, samt upptäcka och åtgärda felaktigheter i tulldeklarationer i tid.

Spara tid och pengar

CARES gör det lät att snabbt få överblick och granska tullhandlingarna. Ni sparar både tid och pengar, genom att låta CARES genomföra kontrollen och endast arbeta med de uppdrag som avviker. CARES är den moderna och effektiva lösningen på dokumenthantering och analys inom tullområdet.

Överblicken och strukturen ger trygghet. Med regelbundna kontroller är det lätt att upptäcka felaktigheter i deklarationer och därmed undvika onödiga straffavgifter. Genom CARES kan Tullsupport också erbjuda flera tilläggstjänster, som djupanalys av tullhanteringen och stickprover för att kontrollera klassificeringen av gods.


Tullsupports systemstöd CARES

Ladda ner produktblad för CARES
, eller boka gärna en demo via formuläret nedan.

Kontakta oss direkt

Aktuell från Tullsupport
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 3 2018

I det tredje numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat elektronisk tull, frihandel med Japan, återimport från Norge, uppdaterad...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 2 2018

I det andra numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat programmet Elektronisk tull, nytt tullagerförfarande, kontrolla av tullfr...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 1 2018

I det första numret för 2018 av nyhetsbrevet Tullsnoken avhandlas bland annat tillstånd, frihandelsavtal EU-Japan, kontrollista PDA, Ukraina, tullbefr...
Läs mer