Var vi kommer ifrån och varför
vi är så bra på det vi gör
Tullsupport är en personlig och engagerad samarbetspartner inom tullområdet med över 25 års erfarenhet, som hjälper till med att utföra, granska och efterkontrollera tullhanteringen. Som er externa tullavdelning ger vi er verktygen för en effektiv handel, genom en välutvecklad tullstrategi.

Tullsupports affärsidé

Vår affärsidé är att fungera som en oberoende samarbetspartner inom tullområdet och agera som företagets externa tullavdelning. Genom ett samarbete hjälper vi er att inkludera tullhanteringen i företagets beslutsprocesser och ledningsstruktur.  Vi utvecklar webbaserade systemlösningar för att underlätta granskning och kontroll för att säkerställa att företaget efterlever lagar och regler.

Tullsupports kompetens och erfarenhet

Vi har över 25 års erfarenhet av att arbeta med tullrelaterade frågor och hjälper våra kunder att spara pengar genom minskad kapitalbindning och rationell tullhantering. Vi säkerställer en korrekt tullhantering enligt gällande lagar och regler, och vägleder våra kunder till en kostnadseffektiv lösning. Kunskaper inom logistikflödet är en viktig och avgörande faktor för oss och vi förstår tullhanteringens inverkan på företagets logistikprocesser.

Tullsupport är godkänd av
Tullverket som tullager E-administratör. Vi har kvalitetssäkrat verksamheten hos Tullverket, steg 4 i servicetrappan. Vi är AEO-certifierade för både import- och exportverksamhet, tullagerhantering samt säkerhet och skydd. Vi hanterar alla import- och exportdeklarationer oavsett valet av transportör. Vi samverkar med Tullverket och är aktiva i olika bransch- och intresseorganisationer som verkar för effektivare handel. Vi är medlemmar i Stockholms Handelskammare och Sveriges Exportkontrollförening.

Vi utvecklar ständigt oss själva för att möta krav från kunder och myndigheter. Vårt oberoende garanterar att vi kan utföra tullhanteringen oavsett valet av transportör.
Kontakta oss på Tullsupport och gör tullfrågor till en strategisk fråga!Kontakta oss direkt

Aktuell från Tullsupport
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 8 2017

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 8 2017

I det åttonde numret för 2017 av nyhetsbrevet tullsnoken avhandlas bland annat EU:s nya tillståndssystem, uppdaterad skeppningshandbok, nya frihandels...
Läs mer
Tullsnoken: nyhetsbrev nr 7 2017

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 7 2017

I det sjunde numret för 2017 av nyhetsbrevet tullsnoken avhandlas bland annat avtal EU-Kanada, efterkontroll, Tulldagen, tullförmåner, amerikansk lag,...
Läs mer
New Trade Facilitation obligations in the SPS area

New Trade Facilitation obligations in the SPS area

Avtalet om förenklade handelsprocedurer (Trade facilitation agreement, TF-avtalet på svenska) trädde i kraft i februari 2017.
Läs mer