Det senaste från Tullsupport,
nyheter och nyhetsbrev

I det sjunde numret för 2017 av nyhetsbrevet tullsnoken avhandlas bland annat avtal EU-Kanada, efterkontroll, Tulldagen, tullförmåner, amerikansk lag, importförteckning, kemikalieskatt och handelsavtal.

Tullsnoken: nyhetsbrev nr 7 2017

TILLSTÅND


Ansök om Rex för EU-Kanada avtalet
Det nya handelsavtalet CETA mellan EU och Kanada är färdigförhandlat och kommer att börja tillämpas provisoriskt inom en snar framtid. Det är bra om du som ska importera ursprungsvaror till Kanada ansöker om att bli en registrerad exportör (Rex) redan nu. Det är speciellt viktigt att ansöka om du idag inte har tillstånd som godkänd exportör.
Källa: Tullverket

Efterkontroll av styrkande handlingar
Tullverket kommer att begära in styrkande handlingar i efterhand för vissa tulldeklarationer där deklaranten har yrkat på förmånsbehandling till följd av ursprung.

EU-kommissionen har granskat hur Tullverket har hanterat ärenden där deklaranten har yrkat på förmånsbehandling till följd av ursprung. I granskningen hade kommissionen synpunkter på att Tullverket i vissa fall har beviljat ansökningar om återbetalningar eller eftergift av tull i efterhand utan att kontrollera styrkande handlingar.
Läs mer: Efterkontroll av styrkande handlingar


TULLFRÅGOR


Betala dina tullräkningar med autogiro under semestern
För att undvika dröjsmålsränta under semestertider kan ditt företag ansluta sig till autogiro hos Tullverket för betalningar av tullräkningar. Då görs en automatisk överföring av pengar från ditt bankkonto till oss samma dag som tullräkningen förfaller till betalning. Beloppet ska finns på ert konto dagen innan överföring utförs.
Källa: Tullverket


Tulldagen 2017
Tulldagarna arrangeras i år den 3 oktober i Stockholm, 4 oktober i Göteborg och den 11 oktober i Malmö. Markera plats i kalendern redan nu! Kom gärna och besök oss i vår monter i Stockholm.
Läs mer: Tulldagen

Varor från tillfälligt lager till tullager
Varor som kommer till Sverige från ett land utanför EU ska anmälas till Tullverket. Med det nya tullagerförfarandet kan varor lämnas ut från ett tillfälligt lager och direkt befordras till ett tullager.

När varor som du importerar från ett land utanför EU kommer till Sverige placeras de ofta på ett tillfälligt lager. Med det nya tullagerförfarandet kan du nu lämna ut varorna och direkt befordra dem till ett tullager.
Läs mer: Nya tullagerförfarandet


Utökade tullförmåner vid import från Sri Lanka
Nu kan väsentligt fler varor från Sri Lanka importeras tullfritt till EU, sedan en ändring i förordningen om EU:s allmänna preferenssystem, GSP, trädde i kraft den 18 maj. Förändringen innebär bland annat att kläder som produceras på Sri Lanka nu återigen kan importeras tullfritt till EU.

Läs mer: Utökade tullförmåner vid import

Amerikansk lag på svensk mark
En ny lag gör det möjligt för USA-resenärer att genomgå amerikansk inresekontroll redan på Arlanda. Det innebär att amerikansk personal finns i en speciell zon på Arlanda flygplats. Det är första gången som en annan stat får myndighetsutöva i Sverige i den här omfattningen.
Regeringen föreslår en utredning av en ny lag där den amerikanska befogenheten tydligt avgränsas. Det handlar bland annat om när, hur och vilka vapen som får användas.

Läs mer: Aftonbladet


Pesco och brexit när EU-topparna möts
Klartecken för ett allt djupare samarbete på försvarssidan väntas när EU:s stats- och regeringschefer i dag samlas till halvårets sista toppmöte i Bryssel. Även brexit-läget ska gås igenom - med den infekterade frågan om vart EU:s myndigheter i Storbritannien nu ska flyttas.

Läs mer: Aftonbladet


Handelsavtal mellan Japan och EU nära
Japan och EU ligger i förhandlingar om ett nytt handelsavtal mellan parterna. Förhandlingarna startade redan 2013, men tog ny fart i samband med att Trump sade upp TPP.

Källa: Aftonbladet

PÅMINNELSER


Importlicenser
Vill du importera järn, stål eller textilvaror till EU kan du behöva en importlicens. I Sverige utfärdar Kommerskollegium importlicens för industrivaror. Alla regleringar är gemensamma för hela EU och de licenser vi utfärdar är giltiga i hela EU. Vår målsättning är att handlägga licensärenden inom fem arbetsdagar.

Läs mer: Importlicenser

Uppdatering av EU:s militära förteckning
Den 6 mars 2017 uppdaterades EU:s militära förteckning. Uppdateringen gäller mindre förändringar eller förtydliganden för kategori 7, 8, 18 och 19.

Källa:
Inspektionen för Strategiska Produkter

Skatt på kemikalier i viss elektronik
Från den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida produkter.

Källa: Skatteverket


ANTIDUMPNINGS- OCH KLASSIFICERINGSFÖRÄNDRINGAR


Vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Kina. Den 13 maj 2017 infördes slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn (annat än gjutjärn) eller stål (annat än rostfritt stål), med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, med ursprung i Kina. EUT L 121, 2017

Viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien. Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 2017/220 om införande av slutgiltig antidumpningstull på import av viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien efter en partiell interimsöversyn. EUT L 134, 2017

Gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Kina. Kommissionen har inlett en partiell interimsundersökning av antidumpningsåtgärderna mot import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Kina. EUT C 162, 2017


Förordningarna har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, EUT
Läs mer om antidumpning på Kommerskollegiums webbplats
Extern tullavdelning
Som extern tullavdelning fungerar vi som företagets egen tullavdelning. Tullsupport ansvarar för att er tullhantering uppfyller såväl lagstiftning som er affärsmodell.
  LÄS MER
Full kontroll över din tullhantering
Glöm pärmarna med tullhandlingar spridda på olika platser där ingen vet säkert var allt finns, eller hur alla olika transportörers deklarationer ser ut.
  LÄS MER
Tulltjänster för alla dina behov
Genom vår kompetens och ett nära samarbete med våra kunder säkerställer vi en korrekt tullhantering och en kostnadseffektiv lösning.
  LÄS MER