Det senaste från Tullsupport,
nyheter och nyhetsbrev

Avtalet om förenklade handelsprocedurer (Trade facilitation agreement, TF-avtalet på svenska) trädde i kraft i februari 2017.

New Trade Facilitation obligations in the SPS area

Det är det första nya multilaterala handelsavtalet som har uppnåtts i världshandelsorganisationen WTO (World Trade Organization) på 22 år. Det tog nästan 10 år att förhandla fram, och nu när det trätt i kraft så gäller det  för alla 164 medlemsländer i WTO. TF-avtalet syftar till att minska krångel i samband med procedurer och dokumentationskrav vid gränsen.

Bakgrund

Förenklade handelsprocedurer (Trade facilitation) – att flytta gods över gränser mer effektivt – blev ett ämne redan i diskussionerna vid WTO’s Singapore Ministerial Conference i December 1996. Efter några år av fortsatt utredande arbete, beslutade slutligen medlemmar av WTO att starta förhandlingar på ett Trade facilitation agreement i juli 2004. Förhandlingarna siktade på att tydliggöra och förstärka GATT article V (Freedom of Transit), GATT Article VIII (Fees and Formalities connected with Importation and Exportation), and GATT Article  X (Publication and Adminstration of Trade Regulations).

WTO

Författare:
Gustav Höye
Tullsupport MKU AB
Extern tullavdelning
Som extern tullavdelning fungerar vi som företagets egen tullavdelning. Tullsupport ansvarar för att er tullhantering uppfyller såväl lagstiftning som er affärsmodell.
  LÄS MER
Full kontroll över din tullhantering
Glöm pärmarna med tullhandlingar spridda på olika platser där ingen vet säkert var allt finns, eller hur alla olika transportörers deklarationer ser ut.
  LÄS MER
Tulltjänster för alla dina behov
Genom vår kompetens och ett nära samarbete med våra kunder säkerställer vi en korrekt tullhantering och en kostnadseffektiv lösning.
  LÄS MER